Bursa Kent Müzesi

 

Tarihi ve kültürel mekânlarıyla adeta “açık hava müzesi” konumunda olan Bursa’nın tüm tarihi ve kültürel değerlerini bir arada görebileceğiniz en önemli mekân şüphesiz “Bursa Kent Müzesi”dir. 2004 yılından bu yana kent merkezinde üç katlı tarihi bir binada hizmet vermeye başlayan Bursa Kent Müzesi´nde Bursa´nın yaklaşık 7000 yıllık geçmişi anlatılmaktadır. Bu geniş tarih yelpazesinde Bursa kentinin tarihi, coğ-rafi, ticari, sosyal, ekonomik ve kültürel değerleri belli bir sistematikte, görsel sunum, obje ve animasyonlarla ziyaretçilere aktarılmaktadır.

Hem içerik hem de biçim açısından geleneksel müzecilik kalıplarından farklı şekilde yapı landırılan müzenin giriş katında kronolojik, alt ve üst katlarda ise tematik anlatım söz konu sudur. Galerilerdeki sergileme sisteminde tek boyutlu anlayıştan uzaklaşmak amacıyla çeşitli objeler, canlandırmalar, maketler ve mankenler kullanılmıştır. Müzenin bodrum katında yer alan “Tarihi Esnaf Sokağı”nda; Bursa´nın geleneksel ticaret hayatı özgün dekor ve canlandırmalarla tanıtılmaktadır. Adeta yaşayan bir sokak gibi taşlarla döşenmiş zemin üzerinde dolaşarak; Arabacı, Nalbant, Saraç, Semerci, Yemenici, Bıçakçı, Bakırcı, Kalaycı, Marangoz, Keçeci, Sepetçi, Şekerci, Kebapçı, Havlucu gibi Bursa’nı n geleneksel sanatlarını yakından görebilir, hatta zaman zaman uygulamalı olarak bu mesleklerin çalışma usullerine şahit olabileceksiniz.

Bursa Merinos Enerji Müzesi

 

Mustafa Kemal Atatürk’ün açılışını gerçekleştirdiği bir iplik ve kumaş fabrikası olan Merinos tesisleri sadece Bursa’nın değil, Türkiye’nin de en büyük yatırımlarından biriydi. Bursa’da 1938’de dokuma fabrikası olarak kurulan Merinos’un bir enerji trafosundan ilham alınarak müzeye dönüştürülen Merinos elektrik santrali, bünyesinde, hem Merinos Fabrikasının ihtiyacını karşılayan hem de gerektiğinde Bursa’nın elektrik ihtiyacını karşılayabilecek kapasiteyle donatılan dönemin Alman teknolojisiyle kurulan sistem bir müze disiplini içinde halkımızın hizmetine sunuluyor.

Bursa Karagöz Müzesi

 

2007 yılında 10. ncu yılı münasebetiyle Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından müzeye dönüştürülen Karagöz Sanat Evi; Karagöz sanatını yarınlara tüm pırıltısı ile ulaştırabilmek için yeni bir misyon üstlenmiş ve modern müze anlayışı ile yeniden düzenlenerek sanatseverlerin hizmetine ve ziyaretine hazır hale getirilmiştir.Unima (Uluslar arası Kukla ve Gölge Oyunları Birliği) Bursa Şubesi ile birlikte 1997 yılında açılarak Karagöz Sanatevi adıyla faaliyet gösteren Karagöz Müzesi’nde iki galeri bulunuyor.Birinci galeride; gölge oyununun tarihçesi panolar ile anlatılırken diğer galeride geleneksel tiyatronun duayenlerinden olan Prof. Dr. Metin And’ın koleksiyonundan derlenen 61 parça orijinal Karagöz Oyunu tasvirleri teşhir edilmektedir.Aynı galeride konuyla ilgili farklı üstatların koleksiyonlarına da yer verilerek Karagöz ve dolayısıyla Türk Gölge Oyunu koleksiyonu zenginleştirilmeye çalışılmaktadır.Tasvirlerin yanı sıra ikinci galeride, Osmanlı gazetelerinde yayınlanmış olan Karagöz-Hacivat karikatürleri ve çeşitli Karagöz ephemeraları bulunmaktadır. Ayrıca gelen talepler doğrultusunda geçici sergilere de yer verilmektedir.

Bursa Arkeoloji Müzesi

 

Bursa Arkeoloji Müzesi, Bursa’da 1972 yılından beri hizmet veren, Bythia ve Mysia bölgelerinde bulunmuş M.Ö. 3000’den Bizans Devri sonlarına kadar olan devirlere ait eserlerin sergilendiği bir müzedir. Reşat Oyal Kültür Parkı içinde yer alır. Müzede 25 bin eser yer alır, 2 bin kadarı sergilenmektedir.Müzede sergilenen eserler arasında; Yortan kültürüne ait pişmiş toprak mezar buluntuları,Antandros Nekropolü’nden Şgürin, kap kacak ve süs eşyaları, Karacabey’in Şükraniye Köyü’nde bulunmuş dünyadaki üç örnekten biri olan Greko-Pers mezar steli, Roma dönemine ait taş eserler, Zeus ve Herakles tasvirleri,Kybele heykelleri, Athena ve Apollon’un bronz büstleri, değişik formdaki keramik kaplar bulunur.

İki Kapı Arası Bursa

 

Bursa, bulunduğu coğrafyası nedeniyle birçok uygarlığa köprü olmuştur. Bursa, Osmanlı ile Cumhuriyet arasında bir köprü. Doğu ile Batı arasında bir köprü….Günümüzden 7200 yıl önceki bir yerleşim alanı olan Ilıpınar Höyük’e göre, Bursa ve çevresindeki kültür, Mezopotamya ve Doğu uygarlığının Avrupa’ya bir geçiş yeridir. Bir zamanlar,Doğu uygarlığının Batı’ya geçişinde köprü olan Bursa, sonraki yıllarda da Batı uygarlığının Doğu’ya geçişinde köprü olmuştur.

Bursa'nın Markaları


Bursa bir çınara benzer; çünkü dünyanın dört bir yanına uzayan kökleri ve dallarıyla Anadolu’nun en eski kentlerinden biridir...Kentlerin de, ağaçlar gibi sadece dalları, gövdesi ve yaprakları yoktur, onu yere sımsıkı bağlayan kökleri vardır. Kentleri de, ağaçlar gibi söküp atamaz ya da bir başka yere taşıyamazsınız. Ağaçların dallarını, yapraklarını nasıl kökler besliyorsa, kentleri de, görünmeyen kökleri, tarihi besler...

Bursa'nın Ünlü Simaları - Emir Sultan

 

Asıl adı Seyyid Şemseddin Mehmed olan Emir Sultan, 1386 yılında Türkistan’da, Buhara’da doğmuştur. Seyid Ali adlı bir çömlekçinin oğlu olan Emir Sultan, Buhara’da Kübreviye tarikatı nda yetişmiştir. Bursa’da doğmuş olmamasına rağmen, gönülleri fethettiği için Bursalı olarak kabul edilen evliyalarımızdandır. Hz. Peygamber’in soyundan geldiği için “Emir” diye isimlendirilmiş, gönlümüzü fethettiği için de bu kelimeye “Sultan” kelimesi ilave edilmiş, “Emir Sultan” diye dillere destan olmuştur.(…) Emir Sultan doğduğu bölgede sağlam bir dini-ilmi kültür almış, daha sonra Hacca gitmiş,dönüşte bir başka kültür ve sanat merkezine, Bağdat’a uğramış, oradan da Osmanlı dünyasına, Bursa’ya doğru yola revan olmuştur.O asırlarda dini, ilmi kültürün üç temel kurumu vardı:

Bursa'nın Ünlü Simaları - Celal Bayar

 

Umurbeyli devlet adamı, Türkiye´nin 3. Cumhurbaşkanı.1883 yılında Gemlik-Umurbey ´de doğdu. Babası öğretmen Abdullah Fehmi olup Bulgaristan göçmenidir.İlköğrenimini Umurbey´de tamamlayan Bayar,genç yaşlarda siyasete atıldı. İttihat ve Terakki´ye girerek önemli görevlerde bulundu. Bu derneğin çıkardığı Halka Doğru adlı derginin sorumlu yönetmeni oldu, yazılar yazdı. Kurtuluş Savaşı sırasında Galip Hoca lakabıyla, özellikle Ege´deki köyleri tek tek gezerek direnişin örgütlenmesinde katkıda bulundu. 1920 yılında, Son Osmanlı Meclisi´ne Saruhan Milletvekili olarak seçildi.Kurtuluş Savaşı´nda büyük yararlılıkları olan Bayar´ın Kurtuluş Savaşı sonrası katkıları çok daha fazladır. Yeni Cumhuriyetin ekonomisi adeta ondan sorulurdu. İş Bankası´nı kurup ilk Genel Müdürlüğü´nü yaptı.

Bu web sayfasında HTML5 ve CSS3 kullanılmıştır. | Copyright © 2012 FATİH TOPAL