Devleti İkinci Kez Kuran Sultan

Sultan Çelebi Mehmed (1413-1421)

Sultan I. Bayezid ile Devlet Hatun’un oğlu olan Çelebi Mehmed, Osmanlı padişahlarının beşincisi ve fetret döneminde dağılan Osmanlı Devleti’nin ise ikinci kurucusudur. 1393 yılında Amasya Sancakbeyi oldu. Çelebi Mehmed, Ankara savaşından (1402) sonra parçalanan Osmanlı topraklarını yeniden biri dare altında birleştirmek için kardeşleri Süleyman,İsa ve Musa Çelebiler ile mücadele etti.

Böylece Osmanlı Devleti’ni karşılaştığı bu büyük bunalımdan kurtararak devletin birliğini sağlayan Çelebi Sultan Mehmed, ilk olarak yaşanan iç karışıklık döneminde elden çıkan toprakları geri almaya çalıştı.Çelebi Mehmed devrinin en önemli iç olayı Şeyh Bedreddin isyanıydı. İsyanı bastıran Çelebi Mehmed; aynı yıl Rumeli’de taht mücadelesine giren ve Düzmece Mustafa olarak da bilinen kardeşi Mustafa Çelebi´yi yenilgiye uğrattı.

Mustafa Çelebi kaçarak Bizans imparatoruna sığındı.Devlet adamlığının yanı sıra aynı zamanda divan şairi olan Çelebi Mehmed, 26 Mayıs 1421 tarihinde Bursa’da yaşamını yitirdi. Yeşil semtinde bulunan eşsiz güzellikteki Yeşil Türbe’de gömüldü.Yeşil Külliyesi’nde ayrıca medrese, cami ve imaret yaptırdı.Yeşil semtindeki bugün dahi muhteşem görüntüsü ile kentin sembolleri arasında yer alan Külliyesinin dışında, Edirne’de bir cami ve bedesten, Amasya’da da oğlu Kasım için bir türbe yaptırmıştır.

Bu web sayfasında HTML5 ve CSS3 kullanılmıştır. | Copyright © 2012 FATİH TOPAL