İlk Medrese İlk Üniversite

Osmanlı’nın ilk medresesi 1335 yılında Sultan Orhan Gazi tarafından İznik’te kurulmuştur.Tarihçi Neşri’ye göre bu medrese, Ayasofya Kilisesi’nin yakınlarında var olduğu bilinen eski bir manastırdan dönüştürülmüştür. İlk müderrisi de Mevlana Davud-i Kayseri’dir. Günümüze ulaşmayan bu tarihi Medrese’nin, Yeşil Camii yanında kurulduğu veya Medrese (Üniversite)’nin ilk Rektörü olan Mevlana Davut Kayseri’nin mezarının bulunduğu yerde olduğu tahmin edilmektedir. Medrese’nin ilk müderrisine dönemin en yüksek ücreti sayılan günlük 30 akçe maaşın veriliyor olması Osmanlı’nın eğitime verdiği önemi göstermesi bakımından dikkate değerdir.

Bu web sayfasında HTML5 ve CSS3 kullanılmıştır. | Copyright © 2012 FATİH TOPAL